Logo Gminy Wycko

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2020 Wójta Gminy Wicko
z dnia 15 maja 2020 roku, dzień
12 czerwca 2020 roku
ustala się dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy w Wicku.
Dzień 12 czerwca 2020 r. zostanie odpracowany w dniu
6 czerwca 2020 roku (sobota)
w godz. od 7.30 do 14.30.