Logo Gminy Wycko

Oficjalny odbiór projektu pn. “Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko”.

Logotypy_1W dniu 12 marca 2019 r.  odbył się oficjalny odbiór projektu pn. “Efektywni energetycznie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Łeba oraz Gminie Wicko”.
Oprócz prezentacji multimedialnej realizacji projektu, zaplanowana została również wizyta studyjna w obiektach objętych termomodernizacją.
W trakcie wizyty w Szkole Podstawowej w Wicku, Zastępca Wójta Gminy Wicko Pani Agnieszka Wolańska oraz Zastępca dyrektora Pani Anna Mazurek, zaprezentowały osiągnięte efekty realizacji projektu pozostałym uczestnikom spotkania.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radni Gminy Wicko, wykonawca robót, projektant a także Wiceburmistrz Miasta Łeby Pani Ewa Kapłan oraz Radni Miasta Łeby.

termo odbiór017
W Gminie Wicko pracami termomodernizacyjnymi zostały objęte trzy budynki: Szkoła Podstawowa w Wicku, Przedszkole Gminne w Charbrowie oraz Szkoła Podstawowa w Szczenurzy.
Jednym z głównych efektów realizacji projektu jest zmniejszenie enegochłonności budynków użyteczności publicznej a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ich eksploatacji.

termo odbiór036

Efektem realizacji projektu jest także poprawa komfortu użytkowników, którzy mają dostęp do zmodernizowanych, optymalnie ogrzanych budynków oraz poprawa estetyki całej przestrzeni publicznej.

termo odbiór025