Logo Gminy Wycko

Odeszła była Radna Gminy Wicko

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Krystyny Romel

Radnej w kadencji 2010-2014, 2014-2018,

pełniącej również funkcje sołtysa, aktywnie angażującej się w życie społeczne.

Najbliższym, rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach.

                                                               Wójt Gminy Wicko wraz z Radnymi

                                                                 Pracownicy Urzędu Gminy w Wicku