Logo Gminy Wycko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 29 września 2020 r.

Zgodnie z art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym planowanym do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „OGAR”, w następujących terminach:

  • 24.10.2020 r. Błotnik, Trzcinisko, Pastwa, Świbno, Sobieszewo
  • 7-10.11.2020 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino
  • 21-22.11.2020 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino
  • 28.11.2020 r. Błotnik, Trzcinisko, Pastwa, Świbno, Sobieszewo
  • 5-6.12.2020 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino
  • 12.12.2020 r. Nowa Kościelnica, Orłowo, Ostaszewo, Piaskowiec
  • 19.12.2020 r. Błotnik, Trzcinisko, Pastwa, Świbno, Sobieszewo
  • 27.12.2020 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino
  • 2-3.01.2021 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino
  • 9-10.01.2021 r. Sasino, Ciekocino, Strzeszewo, Borkowo, Bargędzino

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Wicko dot. polowań na terenie Gminy Wicko. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z art. 42ab ust. 2. Prawa łowieckiego. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt Gminy Wicko
Dariusz Waleśkiewicz