Logo Gminy Wycko

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku.

W dniu 23 maja 2018 r. na Placu Pokoju w Lęborku odbyły się obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. Adam Wiczkowski, który przywitał wszystkich przybyłych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, samorządów oraz  wszystkich innych służb, które współpracują ze strażakami.

Uroczyste obchody były doskonałą okazją do wyróżnienia odznaczeniami oraz awansami zasłużonych strażaków, zarówno zawodowych jak i ochotników. Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Wicko Agnieszka Wolańska wyróżnili Druha Jana Nieboraka oraz Komendanta Gminnego OSP  Gminy Wicko Pana Ryszarda Packa za wieloletnią służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Dodatkowo Druh Stanisław Gajek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Gdańsku oraz st. bryg. Piotr Socha, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uhonorowali Pana Ryszarda Packa  Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.

Obchody Dnia Strażaka w Lęborku 23 maja 2018.