Logo Gminy Wycko

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Powiecie Lęborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  1. pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez adwokatów i radców prawnych – uruchomiony został

a) w Łebie przy ul. Kościuszki 90 ( w budynku Urzędu Miejskiego w Łebie) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek od 10.00 do 14.00; środa w miesiącach parzystych od 10.00 do 14.00, środa w miesiącach nieparzystych od 16.00 do 20.00 oraz

b) w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Grunwaldzka 24 (w budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska) w następujących dniach i godzinach: w poniedziałek i czwartek w godz. 8.00 – 12.00

2. drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  – prowadzony przez organizację pozarządową – uruchomiony został w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 ( budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 13.00; wtorek, czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

3. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzony przez organizację pozarządową uruchomiony został w Lęborku przy ul Krzywoustego 1 ( budynek po byłym ZWAR) w następujących dniach i godzinach:  poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 15.00 do 19.00; wtorek, czwartek w godzinach od 09.00 do 13.00.

Od dnia 01 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 59 8632805.

Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne.

  1. lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu lęborskiego
  2. osoby uprawnione
  3. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lęborskim
  4. zakres udzielania