Logo Gminy Wycko

Modernizacja dróg gminnych

Trwają prace modernizacyjne  dróg na terenie gminy.

Pierwszym etapem rozbudowy  jest zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową w miejscowości Wrzeście            i Wrześcienko.  Prace nad budową nadal trwają ale już teraz mieszkańcy mogą poruszać się po nowej drodze.

Przebudowa_drogi_Wrzescie_Wrzescienko_023

Przebudowa_drogi_Wrzescie_Wrzescienko_011

Przebudowa_drogi_Wrzescie_Wrzescienko_020