Logo Gminy Wycko

Mieszkańcy Gminy Wicko mogą bezpłatnie korzystać z punktu medycznego w Łebie

Wójt Gminy Wicko, Dariusz Waleśkiewicz, informuje iż punkt opieki medycznej, świadczący usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mieszczący się przy ul. Pocztowej 10 w Łebie, przyjmuje nieodpłatnie również pacjentów z terenu Gminy Wicko, do końca sezonu letniego.