Logo Gminy Wycko

Lokalna Grupa działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkania

Logotypy Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Leby

Lokalna Grupa działania „Dorzecze Łeby”

zaprasza na

spotkanie konsultacyjne w sprawie
formularza wypełniania wniosku o dofinansowanie
w ramach konkursów na 2018 r.,

które odbędzie się
w Urzędzie Gminy Choczewo 19.03.2018 r. o godzinie 13

oraz

doradztwo indywidualne,

z którego będzie można skorzystać
w Urzędzie Gminy Choczewo 20.03.2018 r. w godzinach 10 – 15.

Herby gmin Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby