Logo Gminy Wycko

Kontakt

cropped-herb_p.png

URZĄD GMINY WICKO

ul. Słupska 9
84-352 Wicko

NIP: 841-160-98-18
REGON: 000545082

Telefony: 598 611 182, 598 611 183, 598 611 149
FAX: 598 611 101
POCZTA ELEKTRONICZNA
sekretariat: ug@wicko.pl

Urząd Gminy w Wicku czynny jest

poniedziałek: od godz. 07:30 do godz. 16:30

wtorek, środa, czwartek: od godz. 07:30 do godz. 15:30

piątek: od godz. 07:30 do godz. 14:30

sobota - niedziela: nieczynne

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wicku
jest Krzysztof Pukaczewski
adres poczty elektronicznej : iod@wicko.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków

Wójt Gminy Wicko przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00.

Wójt Gminy Wicko przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu - w poniedziałek, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wicko przyjmuje mieszkańców Gminy w budynku Urzędu Gminy w pom. nr 10 w każdy wtorek w godzinach 14.00 – 15.00.

PARTER

pokój nr 1, tel. wew. 129
Irena Trojańczyk - Inspektor ds. kadr i oświaty
 
pokój nr 3, tel. wew. 126
Jerzy Radłowski - Inspektor ds. gospodarki gruntami
Beata OzimekPodinspektor ds. rolnych, ochrony środowiska
 
Kasa, tel. wew. 124 
Marta Detlaf - kasjerka
 
pokój nr 4, tel. wew. 128
Aleksandra Domarecka - stanowisko ds. obronnych, OC, ochrony p.poż i działalności gospodarczej
 
pokój nr 5, tel. wew. 125
Monika Pawłowska - Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Magdalena Stępień - Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
 
pokój nr 6, tel. wew. 122
Agnieszka Wolańska - Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy.
 
pokój nr 7, tel. wew. 135

Daria Gajkowska - Miotk - Inspektor ds. zamówień publicznych
Aleksander Juda - Inspektor ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego

pokój nr 8, tel. wew. 120
Barbara CzajaStanowisko ds. techniczno – kancelaryjnych

I PIĘTRO

pokój nr 10, tel. wew. 134
Dorota Kobiela - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Paweł Lis - Informatyk

pokój nr 12, tel. wew. 133
Anna Stasiak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i archiwum zakładowego
Teresa Gardzielewska -
stanowisko ds. obywatelskich

Centrum Usług Wspólnych (pokoje nr 11, 13, 15, 16 i 17)

pokój nr 15, tel. wew. 130
Grażyna Pawelczyk - Skarbnik Gminy

pokój nr 13, tel. wew. 127
Agnieszka Kozdrowska Główny Księgowy

pokój nr 11, tel. wew. 121
Anna Jarząb - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Karolina Kroll - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Emilia Stefańska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej

pokój nr 16, tel. wew. 132
Edyta Perczyńska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Alicja Lodzińska - Inspektor ds. księgowości podatkowej
Irena Kondratowicz - Inspektor ds. gospodarki odpadami

pokój nr 17, tel. wew. 131
Dorota Kańczuga - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Lucyna Kolus - Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

STRAŻ GMINNA

Na mocy Uchwały Nr X/99/2015 Rady Gminy Wicko z dnia 29 września 2015 r.
z dniem 31 marca 2016 r Straż Gminna w Wicku została rozwiązana.