Logo Gminy Wycko

KONKURS „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2019”

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2019

Kwota dofinansowania może wynosić do 40% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zwierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wicko.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2019 r.