Logo Gminy Wycko

KONKURS „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2018”

dofW związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2018

Kwota dofinansowania może wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest- jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zwierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Wicko. Środki na dofinansowanie zadania mogą być przyznawane wyłącznie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r.

Regulamin

wniosek