Logo Gminy Wycko

Komunikat Wójta Gminy Wicko

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od poniedziałku 16.03.2020 roku Urząd Gminy w Wicku wprowadza nowe procedury związane z obsługą interesantów. Celem procedur jest ograniczenie do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku urzędu.

Najważniejsze zmiany:

  • wszystkie wnioski i pisma będzie można składać wyłącznie w sekretariacie – biuro numer 9, (do odbioru lub przyjęcia pism w uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy),
  • interesanci, którzy nie będą mogli swoich spraw załatwić przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przyjmowani wyłącznie w utworzonym tymczasowym Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się na parterze budynku
    w biurze numer 1. Osoby takie, proszone są o uzgadnianie wizyt wcześniej z właściwymi pracownikami Urzędu,
  • wejście do Urzędu możliwe będzie tylko od strony ulicy Słupskiej,
  • w miarę możliwości spotkania i wezwania zostaną przełożone na późniejsze terminy,
  • w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Wicko oraz Zastępca Wójta Gminy będą udzielali informacji wyłącznie telefonicznie (w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do godz. 12.00),
  • biuro dowodów osobistych przyjmuje wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz wydaje wyprodukowane dowody poprzez Biuro Obsługi Interesanta. Zachęcamy do składania wniosków poprzez profil zaufany,
  • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje klientów wyłącznie w sprawach dotyczących: rejestracji zgonu, rejestracji urodzonego dziecka (zdarzenie musi mieć miejsce na terenie gminy Wicko). W pozostałych sprawach preferujemy składanie wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, bądź listownie. W sytuacjach pilnych interesariusze będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

Wszystkich interesantów Urzędu Gminy w Wicku prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną.