Logo Gminy Wycko

Klauzula informacyjna SMS

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych – numerów telefonów w systemie powiadamiania komunikatami SMS/MMS

W związku z korzystaniem przez naszą placówkę, z systemu przesyłania informacji komunikatami SMS/MMS informuję zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Urzędu Gminy w Wicku z siedzibą w Wicku przy ulicy Słupskiej 9, 84-352 Wicko;
 • inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wicku jest Pan Krzysztof Pukaczewski, poczta elektroniczna – iod@wicko.pl;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Pana/Pani o  nadchodzących zagrożeniach, awariach, imprezach kulturalnych i sportowych oraz komunikaty urzędowe (np. dotyczące skróconego czasu pracy Urzędu) na podstawie  art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma telekomunikacyjna obsługująca wysyłanie wiadomości SMS/MMS;
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, aż Pan/Pani zdecyduj o ich usunięciu poprzez wysłanie wiadomość SMS z treścią SKASUJ na numer 661001182;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 • o stosowaniu systemu informuje komunikat zamieszczony na stronie internetowej Gminy Wicko pod adresem http://wicko.pl/pl/system-powiadamiania-sms/ oraz komunikat wyświetlany na telewizorze zainstalowanym na korytarzu, na parterze w Budynku Urzędu Gminy w Wicku.