Logo Gminy Wycko

Archiwum Inne

2

Otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu

W dniu wczorajszym, 21 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu. Po długim oczekiwaniu nadszedł dzień, w którym Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, oficjalnie wręczył strażakom ochotnikom klucze do pomieszczeń. W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Wójta Agnieszka Wolańska, Komendant Powiatowy… czytaj dalej Otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu

11111ekol 111

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/97/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

3

OSP w Wicku otrzymało dotację na zakup ubrań specjalnych w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął konkurs wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki za kwotę 12 500,00 zł… czytaj dalej OSP w Wicku otrzymało dotację na zakup ubrań specjalnych w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP” z WFOŚiGW

Bez nazwy

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wicko konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o… czytaj dalej Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”

info 3

Informacja o obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Wicku

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Wicku odbywa się: 1) telefonicznie, 2) osobiście w wyznaczonej strefie budynku Urzędu Gminy w Wicku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem daty i godziny wizyty (wejście główne do UG), 3) za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w tym płatności… czytaj dalej Informacja o obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Wicku

wazny_komunikat-1024x724-600x424-1

Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Urzędzie Gminy w Wicku

Szanowni Mieszkańcy  Wprowadzając w dniu 20 października 2020 roku ograniczenia w sprawie bezpośredniej obsługi klienta w naszym Urzędzie (podyktowane systematycznym wzrostem liczby osób zarażonych koronawirusem na terenie gminy Wicko), mam świadomość jak trudne staje się załatwianie ważnych dla Państwa spraw urzędowych. Informuję, że sprawy, które… czytaj dalej Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Urzędzie Gminy w Wicku

uwaga

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758)  wprowadzam reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku. Zarządzam zamknięcie budynku Urzędu Gminy w… czytaj dalej OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 października 2020 roku

wniosek o dowóz ucznia niepełnosprawnego

WNIOSEK o dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021 Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom… czytaj dalej WNIOSEK o dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021

zwrot kosztów os. niepełnosprawne

WNIOSEK o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW/ DZIECI Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę… czytaj dalej WNIOSEK o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021