Logo Gminy Wycko

Archiwum Inne

unnamed

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleneim wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko na 2020 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) raz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleneim wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko na 2020 r.

ogloszenie1_201702111637-300x300-s

Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Wójt Gminy Wicko, ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do… czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

0001_ekologia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) oraz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020r.

kampania4u

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetowa kampanii społecznej 4U!

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U! (www.4u.tpcoe.gov.pl), na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanie społeczną, której celem jest zwiększnie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania… czytaj dalej Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetowa kampanii społecznej 4U!

YvyOb3hx

“Powrót do zdrowia – powrót do pracy”.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż od 01 września 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje bezpłatny Program Rehabilitacji Kompleksowej w ramach projektu pn. „Powrót do zdrowia- powrót… czytaj dalej “Powrót do zdrowia – powrót do pracy”.

PILNE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Projekt nowego rozporządzenia regulującego normy promieniowania elektromagnetycznego (PEM) został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. W… czytaj dalej Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.