Logo Gminy Wycko

Archiwum Inne

4480805-koronawirus

Informacja dotycząca COVID-19 w powiecie lęborskim !!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wicko Przekazuję Państwu informację dotyczącą COVID-19 w powiecie lęborskim otrzymaną od Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku. Taki raport będę przedstawiał Państwu codziennie. Niestety obserwując zachowanie niektórych mieszkańców Gminy Wicko, apeluję jeszcze raz o rozwagę, ostrożność i odpowiedzialność  w każdej sytuacji. Pamiętajcie przechodząc… czytaj dalej Informacja dotycząca COVID-19 w powiecie lęborskim !!!

Grafika przedstawiająca kran.

Uwaga – odczyty wodomierzy

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że zaprzestajemy – do odwołania – odczytów wodomierzy u mieszkańców. Prosimy mieszkańców Gminy Wicko o samodzielne odczytywanie wskazań wodomierzy (nie dotyczy odbiorców, którzy posiadają wodomierze elektroniczne) i podawanie stanów liczników telefonicznie w dniach: 20.03.2020 r.… czytaj dalej Uwaga – odczyty wodomierzy

Koronawirus

Prośba do beneficjentów, wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instytucji i osób) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY, aby od 12 marca 2020 roku do odwołania: ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów… czytaj dalej Prośba do beneficjentów, wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego PO RYBY

unnamed

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko 2020r.

Konkurs został ogłoszony na zadania z zakresu: 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na konkurs wpłynęły 4 oferty w terminie zgodnym z treścią… czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko 2020r.

ogloszenie1_201702111637-300x300-s

Spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3″​,​organizowane 24 marca 2020 r., w Słupsku. Na spotkanie zapraszamy osoby oraz instytucje prowadzące lub planujące prowadzić żłobek (lub inną… czytaj dalej Spotkanie informacyjne pn. “Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3”

Logo Gminy Wicko

Ogłoszenie naboru na partnera projektu w ramach konkursu dla Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza się nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych celem wspólnego przygotowania… czytaj dalej Ogłoszenie naboru na partnera projektu w ramach konkursu dla Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

thumb_c2f44be5ab244a46ddf9a5c7ee5249b7097bda49

Preferencyjne pożyczki ze środków UE na inwestycje małych przedsiębiorstw w fotowoltaikę

Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu realizowanego przez Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, ze środków województwa pomorskiego i Unii Europejskiej. Kwota pożyczki : od 30 000 zł  do 100 000zł. Okres spłaty: do 5 lat Całkowity koszt: oprocentowanie stałe 1,84 %-2,84 % w skali roku… czytaj dalej Preferencyjne pożyczki ze środków UE na inwestycje małych przedsiębiorstw w fotowoltaikę

PILNE

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: zaobserwowałeś… czytaj dalej Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch

86969816_2463521240577352_8755418195856195584_n

Rozstrzygnięcie konkursu ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/35/2020 z dnia 19.02.2020  w celu rozpatrywania… czytaj dalej Rozstrzygnięcie konkursu ,, Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”