Logo Gminy Wycko

Archiwum Inne

Czakamy na pomysły sołectw !!!(1)

AKTYWNE SOŁECTWO – Szansa na dodatkowe środki dla sołectwa z Gminy Wicko !!!

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia pn. “Aktywne Sołectwo Pomorskie”, w ramach którego gmina może otrzymać nawet 10 tys. zł na rzecz jednego sołectwa, Wójt Gminy Wicko zachęca do składania przez poszczególne sołectwa swoich pomysłów do dnia 03.02.2021r. POMYSŁ SOŁECTWA MUSI ZAWIERAĆ… czytaj dalej AKTYWNE SOŁECTWO – Szansa na dodatkowe środki dla sołectwa z Gminy Wicko !!!

aktywni obyw

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych: Ochrona praw człowieka 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu… czytaj dalej Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM !!!

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818 t.j), Zarządzeniem nr WG/20/2021 z dnia 15 stycznia 2021, Wójt Gminy Wicko ogłasza  nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych celem… czytaj dalej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

ptasia

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w powiecie słupskim i realnym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii wnosi o należyte przygotowanie do walki z influenzą ptaków, co w razie jej wystąpienia pozwoli na bezzwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych kroków celem likwidacji i opanowania choroby stosunkowo małym… czytaj dalej Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptasią HPAI na terenie powiatu lęborskiego

android-2160x1920-wallpaper_02749-540x540

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wpłynęły 2 oferty. Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/158/2020 z dnia 29.12.2020  w celu rozpatrywania… czytaj dalej Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1

Wójt Gminy Wicko przyjął od harcerzy z Hufca ZHP Lębork Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemski Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi przyjął od harcerzy Wójt Gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz. Mimo panującej pandemii, i tym razem Światło z Groty Narodzenia Pańskiego obiegło cały świat. W tym roku światłu pokoju towarzyszy hasło „Światło służby”. Światło służby w wielowymiarowym znaczeniu, jako… czytaj dalej Wójt Gminy Wicko przyjął od harcerzy z Hufca ZHP Lębork Betlejemskie Światło Pokoju

2

Otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu

W dniu wczorajszym, 21 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu. Po długim oczekiwaniu nadszedł dzień, w którym Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, oficjalnie wręczył strażakom ochotnikom klucze do pomieszczeń. W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Wójta Agnieszka Wolańska, Komendant Powiatowy… czytaj dalej Otwarcie nowej remizy OSP w Łebieńcu

11111ekol 111

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/97/2020 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.