Logo Gminy Wycko

Archiwum Inne

ZUS600x533

Spotkanie z doradcami emerytalnymi- 10 październik

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z doradcami emerytalnymi, pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Lęborku, którzy mieszkańcom Gminy Wicko przybliżą tematykę obniżenia wieku emerytalnego, a także udzielą porad oraz wykonają symulację przyszłego świadczenia. Dyżur odbędzie się 10 października w godzinach od 9:00 do 13:00 w Gminnym… czytaj dalej Spotkanie z doradcami emerytalnymi- 10 październik

szkola_wicko_plakat_festyn2016

Festyn rodzinny w Zespole Szkół w Wicku

Rada Rodziców oraz pracownicy Zespołu Szkół w Wicku zapraszają 3 grudnia 2016 r. o godz. 11.00  na Festyn Rodzinny. W programie m. in. występy artystyczne uczniów, turniej rodzinny, mecze: dzieci, rodzice, nauczyciele. Dla uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji, jak na przykład:

Konferencja na temat przemocy wobec nieletnich

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, tj. 18 listopada br. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyła się konferencja oraz konkurs teatralny dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Wicko.

cover_web_ok_640.640x300

Szkolenia dla kobiet z techniki samoobrony

Informujemy, że za kilka dni z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 30 miastach Polski ruszy I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z techniki samoobrony. Zajęcia poprowadzą  najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony.

Brak miniaturki

Zarządzenie Wójta Gminy Wicko w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zarządzenie Nr WG/75/2016 Wójta Gminy Wicko z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu “Roczny program współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

Organizacje pozarządowe.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2016 r. poz. 239) oraz  uchwały Rady Gminy Wicko Nr XII/115/2015 z dnia  24 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy… czytaj dalej Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)