Logo Gminy Wycko

Archiwum Aktualności

Logo Gminy Wicko

Wyrok Trybunału w sprawie opodatkowania wiatraków korzystny dla gmin

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów, które w połowie 2018 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia wprowadziły zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Mowa tu o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych    innych ustaw. Wprowadziła ona zasady opodatkowania wiatraków – na korzyść właścicieli,… czytaj dalej Wyrok Trybunału w sprawie opodatkowania wiatraków korzystny dla gmin

Spis_rolny_1

Powszechny Spis Rolny 2020 – spisz się samodzielnie przez internet!

Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Europejska. W Polsce będzie miał miejsce od 1 września do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa… czytaj dalej Powszechny Spis Rolny 2020 – spisz się samodzielnie przez internet!

Grafika przedstawiająca kran.

Uwaga – odczyty wodomierzy

Prosimy mieszkańców Gminy Wicko o samodzielne odczytywanie wskazań wodomierzy (nie dotyczy odbiorców, którzy posiadają wodomierze elektroniczne) i podawanie stanów liczników poprzez formularz dostępny za pośrednictwem poniższego odnośnika lub telefonicznie w terminie: 25-30.06.2020 r. do Urzędu Gminy w Wicku na następujący numer telefonu: 59 8611 182,… czytaj dalej Uwaga – odczyty wodomierzy

Logo Gminy Wicko

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Wicko – Gminny Komisarz Spisowy Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów… czytaj dalej OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Logo Gminy Wicko

Informacja dla uczniów i studentów dotycząca stypendium

Przypominamy o możliwości uzyskania stypendiów dla uczniów i studentów. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku do dnia 31 sierpnia 2020 roku (studenci do 31.10.2020 roku). Szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów określone zostały w poniższych uchwałach: Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Wicko z… czytaj dalej Informacja dla uczniów i studentów dotycząca stypendium

Logo Gminy Wicko

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2019

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku. poz. 713 ) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy. Raport obejmuje… czytaj dalej Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2019

Herb_województwo_pomorskie_

Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Województwa Pomorskiego

Informujemy, iż w dniu 26 maja 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął decyzję o  zmianach w regulaminach stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Zmiany te są wynikiem dostosowania regulaminów stypendialnych do ogłoszenia  na obszarze Rzeczypospolitej… czytaj dalej Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Województwa Pomorskiego

Koronawirus

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 maja 2020 roku

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku. Obsługa interesantów od dnia 25 maja 2020 roku będzie odbywała się: telefonicznie, za pomocą środka… czytaj dalej OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 20 maja 2020 roku

Logo Gminy Wicko

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 15 maja 2020 roku, dzień 12 czerwca 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Wicku. Dzień 12 czerwca 2020 r. zostanie odpracowany w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota) w… czytaj dalej OGŁOSZENIE

azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2020

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych… czytaj dalej Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2020

Koronawirus

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wójt Gminy Wicko wprowadza reorganizację pracy w Urzędzie Gminy w Wicku. Obsługa interesantów od dnia 24 kwietnia 2020 roku będzie odbywała się: telefonicznie, za pomocą środka komunikacji… czytaj dalej OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wicko z dnia 24 kwietnia 2020 roku