Logo Gminy Wycko

Jubileusz, którego można pozazdrościć – 50 lat razem

Ponad 50 lat temu los połączył ich życie, by przez następne lata mogli spełniać się jako para małżonków, idących przez życie razem. Ich wysiłek w budowaniu udanego małżeństwa docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyróżniając Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w dniu 17 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, cztery pary z Gminy Wicko, świętowało Jubileusz „Złotych Godów”, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Po uroczystym przemówieniu Dariusz Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował Szanownych Jubilatów medalami i wręczył im legitymacje. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów,  kwiatów, zdjęć oraz prezentów.

Po uroczystej ceremonii, wszyscy zasiedli do poczęstunku. Spotkanie odbyło się w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu, oraz radości z dzieci, wnuków i prawnuków.

Odznaczeni Jubilaci:

1. Anna i Czasław Filipionkowie

2. Danuta i Brunon Heinowie

3. Elżbieta i Czesław Ostrowscy

4. Stanisława i Antoni Tempscy