Logo Gminy Wycko

Ja w Internecie – szkolenia cyfrowe dla mieszkańców Gminy Wicko

Zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Wicko na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich  umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród siedmiu:

  1. Rodzic w internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

  1. Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu.

  1. Rolnik w sieci

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe.

  1. Kultura w sieci

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

  1. Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

  1. Tworzę własną stronę internetową (blog)

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga.

  1. Mój biznes w sieci

Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona do 7 grudnia 2018 roku. Mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

W ramach każdego obszaru tematycznego planowane jest przeprowadzenia szkoleń w ilości 12 godz. (2dni szkoleniowe po 6 godz.) Termin realizacji szkoleń styczeń – marzec 2019r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin naboru ” Ja w internecie”.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy do projektu ” Ja w internecie”.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych

Formularz uczestnictwa wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wicko, pokój 5.

Więcej informacji o szkoleniu:

Urząd Gminy Wicko

  1. Słupska 9

84-352 Wicko

59 8611 182 wew. 125

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska  Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod  kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.