Logo Gminy Wycko

„Ja w internecie” – grant dla Gminy Wicko

Gmina Wicko otrzymał grant w wysokości 31 360 zł na realizację programu „Ja w internecie”. Program realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura i skierowany do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia), aby nauczyć bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać, jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500 +), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia na temat: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog), „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń,  Gmina Wicko zakupi komputery, które po zakończeniu programu mogą zostać przekazane szkole znajdującej się  na jej terenie.

Nabór uczestników do projektu zostanie ogłoszony już wkrótce na stronie Urzędu Gminy i profilu FB oraz na tablicach ogłoszeń. Termin realizacji listopad 2018 – kwiecień 2019 r.