Logo Gminy Wycko

Informacje o zagrożeniu upraw roślin pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i ziemniaków.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Fuzarioza kłosów zbóż

Województwo: pomorskie

Powiat:  lęborski

Agrofag: Fuzarioza kłosów zbóż

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 13.06.2016

Objawy choroby na kłosach

Fuzarioza kłosów zbóż

Fuzarioza kłosów zbóż

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża fuzarioza kłosów zbóż.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania fuzariozy kłosów zbóż na plantacji pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura (15-26 st. C) oraz duża ilość światła w okresie  kłoszenia i kwitnienia.

Objawy choroby obserwuje się na kłosach. Przy silnym porażeniu na plewach, plewkach, osadce kłosowej i na źdźble u nasady kłosa mogą być widoczne pomarańczowe lub różowe skupienia zarodnikowania grzyba. Porażeniu ulegają również ziarniaki.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub po stwierdzeniu pierwszych objawów porażenia na kłosach, od początku  fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia.

W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby, wykonywanie zabiegów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, z uwzględnieniem terminu karencji środka ochrony roślin.

W celu ograniczenia źródeł porażenia należy:

 • stosować właściwy płodozmian
 • przyorywać słomę zbóż
 • stosować zbilansowane nawożenie azotem
 • do wysiewu używać zdrowego ziarna
 • uprawiać odmiany mało podatne na chorobę.

Mszyce

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Agrofag: Mszyce

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 13.06.2016

Mszyce

Mszyce

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc  należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową,

czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla  głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

 • sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)
 • stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:

 • od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo – zbożowej,)
 • od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej)

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Septorioza plew pszenicy

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Agrofag: Septorioza plew pszenicy

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 13.06.2016

Septorioza plew pszenicyPlantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza plew pszenicy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  septoriozy plew pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

Pierwsze objawy choroby można obserwować już na siewkach jesienią. Wiosną porażane są  najpierw dolne liście roślin. Następnie patogen przenosi się na górne liście, dokłosie i kłos oraz poraża ziarniaki. Choroba występuje w większym nasileniu po łagodnej zimie i wilgotnych latach o zwiększonej ilości opadów. Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymanie się zwilżenia liści przez okres 3-6 godzin przy temperaturze 20-24 st. C. W korzystnych warunkach okres inkubacji (wylegania się ) choroby wynosi 7-14 dni.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko porażenia są:

 • zainfekowane ziarno
 • deszczowa pogoda wczesnym latem (od początku kłoszenia do końca kwitnienia)
 • obecność zainfekowanych resztek pożniwnych
 • uprawa odmian o niskiej słomie

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie.

Po  stwierdzeniu objawów chorobę zwalcza się:

 • w fazie krzewienia, gdy występuje silne porażenie liści
 • pod koniec strzelania w źdźbło lub na początku kłoszenia, jeżeli objawy porażenia wystąpiły na górnych liściach (5-10%  liści z plamami) i utrzymuje się duża wilgotność.

Przy braku porażenia górnych liści, zabieg wykonuje się wtedy, gdy na kłosach występują pierwsze objawy choroby. Zabiegi można maksymalnie wykonywać do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Zgnilizna twardzikowa

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Agrofag: Zgnilizna twardzikowa

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu: 13.06.2016

Plantacjom rzepaku ozimego zagraża zgnilizna twardzikowa.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zgnilizny twardzikowej na rzepaku ozimym należy podjąć

po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

Pierwotnym źródłem infekcji są ograny przetrwalnikowe (sklerocja) znajdujące się w glebie, grzybnia w resztkach pożniwnych i w nasionach.

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza, gleby i temperatura powyżej 10 st. C oraz opadające płatki kwiatowe pozostające w rozgałęzieniach łodyg rzepaku lub u nasady liści gdzie tworzy się właściwe środowisko dla rozwoju grzyba. Objawy porażenia pojawiają się w maju lub w późniejszych okresach wegetacji.

Choroba atakuje nadziemne części roślin. Porażone liście, łodygi, łuszczyny brunatnieją, gniją i zamierają. Na powierzchni brunatniejących części roślin niekiedy występuje współśrodkowe strefowanie. Porażenie łodyg zaczyna się często w kątach liści lub w różnych miejscach zranień.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie pierwszych oznak choroby (1% roślin porażonych) lub 1–5 apotecjów/1m2.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • stosowanie prawidłowej agrotechniki, w tym  głęboką orkę i zrównoważone nawożenie
 • używanie do siewu zdrowych nasion
 • zwalczanie szkodników i chwastów
 • unikanie uszkodzeń
 • stosowanie prawidłowego płodozmianu( 3-letnia przerwa w uprawie podatnych roślin).
 • stosowanie rzadkiego siewu
 • uprawę odmian tolerancyjnych.

Zaraza ziemniaka

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Agrofag: Zaraza ziemniaka

Roślina: Ziemniak

Data publikacji komunikatu: 13.06.2016

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Zaraza ziemniaka

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 st. C).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

 

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w  Gdańsku
Oddział Lębork
tel.59 862 40 33, fax.59 862 06 80
e-mail: o-lebork@piorin.gov.pl