Logo Gminy Wycko

Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Wójt Gminy Wicko informuje o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wicko w 2017 roku poprzez naukę i doskonalenie umiejętności jazdy konnej

Podmiot ubiegający się o realizację zadania: Łebski Klub Jeździecki
Kwota realizacji zadania: 19 300,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 15 000,00 zł
Propozycja komisji:  15 000,00 zł

  • Nordic Walking – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wicko w szczególności osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych

Podmiot ubiegający się o realizację zadania: Stowarzyszenie Nordic Walking „Orły” Wicko
Kwota realizacji zadania: 8 333,34 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 7 500,00 zł
Propozycja komisji:  7 500,00 zł

  • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i ekologii Morza Bałtyckiego

Podmiot ubiegający się o realizację zadania: Stowarzyszenie For Baltic
Kwota realizacji zadania: 6 800,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 5 000,00 zł
Propozycja komisji:  5 000,00 zł

Złożona oferta przez Stowarzyszenie „Uwolnić Wiedzę, na realizację zadania Działaj! – aktywna integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko” została przez komisję oceniona negatywnie pod względem formalnym.