Logo Gminy Wycko

Informacja o suszy

Wójt Gminy Wicko informuje, że na terenie gminy Wicko wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza, co miało miejsce: w okresie 11.04 2019 r. – 10.06.2019 r.

W związku z powyższym producenci rolni, którzy zostali dotknięci klęską suszy i chcą ubiegać  się  o kredyty bankowe na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych z dopłatą do ich oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub inne formy pomocy Państwa przewidziane w przypadku wystąpienia strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mogą złożyć do Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko wniosek o wyszacowanie strat, w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2019 r. Szacowaniu podlegają uprawy, których plon główny nie został jeszcze zebrany bądź zlikwidowany.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-o-szacowanie-strat-doc.