Logo Gminy Wycko

INFORMACJA O ODBIORZE FOLII ROLNICZEJ

Wójt Gminy Wicko informuje o zamiarze złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu pozyskania funduszy na odbiór od rolników folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W związku z powyższym zainteresowani rolnicy z terenu gminy winni złożyć  formularze zgłoszeniowe w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wicku, pokój 3 (tel. 59 8 611 182 wew. 126)

 Wzór wniosku do pobrania dostępny jest poniżej oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Wicku w pokoju nr 3. W przedmiotowym wniosku należy podać szacunkową masę w kg lub tonach z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów:
1) folia rolnicza,

2) siatka i sznurek do owijania balotów,

3) opakowania po nawozach,

4) opakowania typu Big Bag.

Podana ilość pozwoli określić zapotrzebowanie finansowe na dotację.

Formularz – folia rolnicza