Logo Gminy Wycko

Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta w Urzędzie Gminy w Wicku

Szanowni Mieszkańcy

 Wprowadzając w dniu 20 października 2020 roku ograniczenia w sprawie bezpośredniej obsługi klienta w naszym Urzędzie (podyktowane systematycznym wzrostem liczby osób zarażonych koronawirusem na terenie gminy Wicko), mam świadomość jak trudne staje się załatwianie ważnych dla Państwa spraw urzędowych.

Informuję, że sprawy, które wymagają natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają Państwa osobistej obecności, będą załatwiane w pomieszczeniu do którego wejście znajduje się z tyłu budynku Urzędu. Bardzo proszę o uprzednie umówienie wizyty w Urzędzie – telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Pracownicy Urzędu, będą się starali rozwiązać wszystkie Państwa ważne sprawy i problemy, prosimy jednak o cierpliwość z uwagi na to, iż możemy wyznaczyć tylko jedno bezpieczne miejsce obsługi  interesanta, w którym załatwianych będzie wiele spraw m.in. z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, kasy.

Przypominam uprzejmie, że zobowiązani są Państwo do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rąk, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz podania danych osobowych i do kontaktu.

Wszystkich interesantów Urzędu Gminy w Wicku proszę o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku /UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 183, 59  8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą tradycyjną

Proszę również mieszkańców o dokonywanie wpłat na wskazane konta Urzędu Gminy za pośrednictwem przelewów internetowym (w celu ograniczenia wizyt w Urzędzie i wpłat gotówkowych w kasie).

Informuję, że na budynku Urzędu Gminy w Wicku zamontowana została skrzynka pocztowa. Jeśli ktoś z Państwa, chce tylko zostawić w urzędzie wniosek, pismo czy wiadomość dla których nie potrzebuje potwierdzenia odbioru, może wrzucić je do skrzynki.

Skrzynka została zamontowana w celu umożliwienia złożenia korespondencji również osobom, które nie mają możliwości przekazania poczty drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich obostrzeń. Pamiętajmy o dystansie społecznym, noszeniu masek ochronnych zasłaniających nos i usta, dezynfekcji rąk oraz unikaniu większych zgromadzeń. Jeśli to jest tylko możliwe to pozostańmy w domach. Zatroszczmy się o seniorów, dla których ten czas staje się bardzo trudny. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni myśląc zarówno o sobie jak i o innych.

         Wójt Gminy Wicko

        Dariusz Waleśkiewicz