Logo Gminy Wycko

Informacja dla uczniów i studentów dotycząca stypendium.

Informujemy, że od 2019 roku zmienił się termin składania wniosków o przyznanie stypendium, który upływa 31 sierpnia 2019 r. W związku ze zmianą przepisów prawnych osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Wicko – bez względu na miejsce zamieszkania i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Wicko.