Logo Gminy Wycko

Harmonogram w 2020 roku.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku
na terenie Gminy Wicko.

II kwartał 2020

Zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe

Dni wywozu oraz rodzaje odpadów dla miejscowości:

Bargędzino, Dychlino, Dymnica, Ulinia, Łebieniec, Sarbsk, Steknica, Szczenurze (zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe):

 • – plastiki – 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 6, 20 kwietnia, 4, 18 maja, 1, 15 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 10, 24 kwietnia, 8, 22, 29 maja, 5, 19, 26 czerwca,
 • – szkło – 28 kwietnia, 29 czerwca,
 • – papier – 29 czerwca.

Gąska, Komaszewo, Kopaniewo, Maszewko, Nieznachowo, Roszczyce, Strzeszewo, Wojciechowo, Zdrzewno:

 • – plastiki – 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 6,20 kwietnia, 4, 18 maja, 1,15 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 6, 20 kwietnia, 4,18,25 maja, 1, 15, 22 czerwca,
 • – szkło – 28 kwietnia, 29 czerwca,
 • – papier – 29 czerwca.

Charbrowo, Charbrowski Bór, Krakulice, Podroże, Cegielnia Charbrowska:

 • – plastiki – 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 8, 22 kwietnia, 6, 20 maja, 3,17 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 8, 22 kwietnia, 6,20,27 maja, 3, 17, 24 czerwca,
 • – szkło – 29 maj, 30 czerwca,
 • – papier – 30 czerwca.

Białogarda, Górka, Gęś, Poraj, Skarszewo, Wicko, Wrzeście, Wrześcienko:

 • – plastiki – 2 kwietnia, 14 maja, 12 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 7, 21 kwietnia, 5, 19 maja, 2, 16 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 7, 21 kwietnia, 5, 19, 26 maja, 2, 16, 23 czerwca,
 • – szkło – 29 kwietnia, 27 czerwca,
 • – papier – 27 czerwca.

Nowęcin, Żarnowska :

 • – plastiki – 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 8, 22 kwietnia, 6, 20 maja, 3,17 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 9, 23 kwietnia, 7, 21, 28 maja, 4, 18, 25 czerwca,
 • – szkło – 29 maja, 30 czerwca.
 • – papier – 30 czerwca.

Zabudowy pensjonatowe

Nowęcin, Żarnowska :

 • – plastiki – 10, 27 czerwca,
 • – odpady biodegradowalne – 3, 12, 17, 25 czerwca,
 • – odpady zmieszane – 4, 12, 18, 25 czerwca,
 • – szkło – 5, 30 czerwca,
 • – papier – 30 czerwca.

Odpady w pojemnikach lub w workach należy wystawiać
w dzień wywozu do godziny 7.00.

I kwartał 2020

Zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe

Dni wywozu oraz rodzaje odpadów dla miejscowości:

Bargędzino, Dychlino, Dymnica, Ulinia, Łebieniec, Sarbsk, Steknica, Szczenurze:

 • – plastiki – 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca,
 • – odpady biodegradowalne – 28 stycznia, 25 lutego, 24 marca,
 • – odpady zmieszane – 10, 24 stycznia, 7, 21 lutego, 6, 20 marca,
 • – szkło – 31 stycznia,
 • – papier – 25 lutego.

Gąska, Komaszewo, Kopaniewo, Maszewko, Nieznachowo, Roszczyce, Strzeszewo, Wojciechowo, Zdrzewno:

 • – plastiki – 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca,
 • – odpady biodegradowalne – 28 stycznia, 25 lutego, 24 marca,
 • – odpady zmieszane – 3, 20 stycznia, 3, 17 lutego, 2, 16 marca,
 • – szkło – 31 stycznia,
 • – papier – 25 lutego.

Charbrowo, Charbrowski Bór, Krakulice, Podroże, Cegielnia Charbrowska:

 • – plastiki – 15 stycznia, 12 lutego, 11 marca,
 • – odpady biodegradowalne – 29 stycznia, 26 lutego, 25 marca,
 • – odpady zmieszane – 8, 22 stycznia, 5, 19 lutego, 4, 18 marca,
 • – szkło – 28 lutego,
 • – papier – 26 lutego.

Białogarda, Górka, Gęś, Poraj, Skarszewo, Wicko, Wrzeście, Wrześcienko:

 • – plastiki – 16 stycznia, 13 lutego, 12 marca,
 • – odpady biodegradowalne – 30 stycznia, 27 lutego, 26 marca,
 • – odpady zmieszane – 7, 21 stycznia, 4, 18 lutego, 3, 17 marca,
 • – szkło – 24 stycznia,
 • – papier – 27 lutego.

Nowęcin, Żarnowska :

 • – plastiki – 15 stycznia, 12 lutego, 11 marca,
 • – odpady biodegradowalne – 29 stycznia, 26 lutego, 25 marca,
 • – odpady zmieszane – 9, 23 stycznia, 6, 20 lutego, 5, 19 marca,
 • – szkło – 28 lutego,
 • – papier – 26 lutego.

Odpady w pojemnikach lub w workach należy wystawiać
w dzień wywozu do godziny 7.00.