Logo Gminy Wycko

GMINNY KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Bez tytułu

 I. Cele konkursu:

– zachęcanie do kultywowania tradycji patriotycznych

– włączenie społeczności lokalnej do uczestnictwa w rocznicowych obchodach

100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

– stworzenie gry planszowej związanej z historia odzyskania przez Polskę niepodległości.

II. Uczestnicy

Konkurs ma charakter grupowy,  skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Wicko.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. Gra może zawierać pytania o treści patriotycznej, historycznej lub związane z kulturą naszego kraju. Zasady gry można wzorować na innych znanych grach karcianych lub planszowych. Gra może zawierać:

-pionki,kostkę,planszę do gry,instrukcję,karty z pytaniami itp

IV. Ocena prac

 1. W pracach pod uwagę będzie brane: estetyka wykonania, pomysłowość, staranne wykonanie, atrakcyjność i zaangażowanie graczy w grę.
 2. Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej Gminy Wicko oraz profilu FB. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami.
 3. Prace zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora Konkursu.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 05.12.2018 r. na stronie internetowej Gminy Wicko www.wicko.pl oraz profilu FB.

V. Nagrody

Dla laureatów przewidziano nagrody atrakcyjne rzeczowe i wyróżnienia.

VI. Składanie prac.

Termin składania prac: 30.11.2018 r.
Prace należy przynosić do Urzędu Gminy w Wicku, pokój nr 4, do p. Moniki Pawłowskiej, kontakt: monika.pawlowska@wicko.pl, tel. 59 8611 182 wew. 125

VII. Informacje dodatkowe

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja regulaminu oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Urzędu Gminy w Wicku z siedzibą w Wicku przy ulicy Słupskiej 9, 84-352 Wicko;
 • inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wicku jest Pan Krzysztof Pukaczewski, poczta elektroniczna – iod@wicko.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu pn.” Gminny rodzinny konkurs na grę planszowa z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości”, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych identyfikacyjnych (nazwisko, imię, wiek, adres pocztowy/adres e-mail, telefon) oraz wizerunkowych (zdjęcia z ogłoszenia wyników i wręczenia nagród).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu  działania archiwów zakładowych
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;