Logo Gminy Wycko

Gmina Wicko najlepsza w Powiecie Lęborskim

Główny Urząd Statystyczny opublikował ranking, przedstawiający kwoty dotacji unijnych dla danej gminy.

Na koniec 2016 roku wartość decyzji i umów o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie polskich gmin wyniosła ponad 45 mld 743 mln zł. W zestawieniu przygotowanym przez GUS, znajduje się łącznie 2238 samorządów, czyli ok. 90 proc. gmin w Polsce.

Jak zaznacza Główny Urząd Statystyczny, dane dotyczą projektów realizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez gminę czy miasto. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowane. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych.

Według rankingu w pow. lęborskim pod względem kwoty dotacji unijnych zdecydowanie przoduje gmina Wicko. Zajęła ona 197 pozycję i w roku 2016 podpisała umowy o dofinansowanie projektów unijnych na kwotę ponad 39 mln zł. Drugie miejsce w powiecie (ogólne 199) zajęła Łeba z kwotą blisko 38 mln zł. Za nią, na 218 pozycji stoi Lębork z wynikiem blisko 35 mln zł. W rankingu na 523 miejscu znalazła się też gmina Nowa Wieś Lęborska z wynikiem prawie 11 mln zł.