Logo Gminy Wycko

Fotowoltaika – wydłużenie terminu oceny projektów

Gmina Wicko informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków złożonych w ramach konkursu o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii) termin oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu uległ wydłużeniu do IV kwartału 2017 roku.

Informacja o wydłużeniu terminu oceny projektów http://www.rpo.pomorskie.eu/-/przedluzenie-terminu-oceny-projektow-dotyczacych-wykorzystania-oze