Logo Gminy Wycko

CENNIK I FORMULARZ DEKLARACJI

Cennik za odbiór odpadów komunalnych obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

 • 13 zł – stawka za gospodarowanie odpadów komunalnych za jednego mieszkańca, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 22 zł – stawka za gospodarowanie odpadów komunalnych za jednego mieszkańca, w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Stawka, w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za pojemnik wynosi:

 • 60 l – 25 zł
 • 120 l – 34 zł
 • 240 l – 42 zł
 • 1100 l – 170 zł
 • 2500 l – 255 zł
 • 5000 l – 350 zł
 • 7000 l – 500 zł
 • 10000 l – 650 zł

Stawka, w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych, za pojemnik wynosi:

 • 60 l – 36 zł
 • 120 l – 68 zł
 • 240 l – 119 zł
 • 1100 l – 382 zł
 • 2500 l – 600 zł
 • 5000 l – 700 zł
 • 7000 l – 800 zł
 • 10000 l – 1100 zł

Domki letniskowe:

 • 180 zł – stawka roczna ryczałtowa – w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 280 zł – stawka roczna ryczałtowa – w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Pod poniższym linkiem udostępniamy Państwu do pobrania formularz deklaracji deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Wicko.