Logo Gminy Wycko

Ekodopłaty

Rusza nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy Gminy Wicko mogą od 19 września 2018 r. składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, czy montaż kolektorów słonecznych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego miesięcznego dochodu na jedną osobę  i kształtuje się na poziomie od  30 – 90 %. Pomoc dotyczy budynków jednorodzinnych, które wymagają kompleksowych działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. W celu pobrania wniosku należy skorzystać ze strony internetowej www.wfos.gdansk.pl. Więcej informacji pod nr tel. 598611-182/ wew.126 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Wicko.

Zapraszamy również na spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej, które odbędzie się 26.09.2018 r. o godz. 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Parkowej 2, 84-352 Wicko.