Logo Gminy Wycko

Działki na sprzedaż w Charbrowie

Działki położone są w części osiedlowej miejscowości Charbrowo – przy ulicach: Fiołkowej i Różanej, z widokiem na tereny zielone – rezerwat przyrody “Nowe Wicko”.
Działki położone w obrębie Charbrowo, objęte Księgą Wieczystą Nr SL1L/00015028/3, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, uzbrojone.
Kontakt
Urząd Gminy w Wicku
ul. Słupska 9
84-352 Wicko
tel. 598 611 182/183
e-mail: ug@wicko.pl