Logo Gminy Wycko

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

W ramach dofinansowania zostało zakupione 51 tabletów i 5 laptopów, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wicko. Przekazanie sprzętu do szkół nastąpiło 6 maja 2020 r.
Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia zdalnego kształcenia zarówno nauczycielom jak i przede wszystkim uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
Wnioskowane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 zdalna

laptopy