Logo Gminy Wycko

Dofinansowanie do budowy zbiorników wodnych, zbierających wody opadowe i roztopowe

Dofinansowanie do budowy zbiorników wodnych, zbierających wody opadowe i roztopowe

nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r.

Jesteś osobą fizyczną, posiadasz dom jednorodzinny i chcesz wybudować zbiornik retencyjny? Chcesz skorzystać z dofinansowania w wysokości do 5 000 zł? Poniżej podpowiadamy jak to zrobić:

  1. Otwórz stronę internetową wfos.gdansk.pl
  2. Załóż konto w Portalu Beneficjenta
  3. Wypełnij wniosek elektronicznie, wydrukuj go oraz prześlij do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  4. Zgłoś inwestycję do Wód Polskich, jeśli wykonanie stawu, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu (powyżej wskazanych parametrów zgoda wodnoprawna)
  5. Zgłoś inwestycję do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym, jeśli staw będzie miał do 50m2 (powyżej 50m2 wymagane jest pozwolenie na budowę).

Tu założysz konto i otrzymasz dostęp do wniosku: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/register_of