Logo Gminy Wycko

Dofinansowanie dla Gminy Wicko – ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Informujemy, iż Gmina Wicko uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 500 zł w ramach konkursu ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” – edycja 2018 r. , który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie otrzymają właściciele nieruchomości stanowiących część budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Wicko. Dodatkowo właściciele nieruchomości, którzy złożyli odpowiedni wniosek w 2018 r. otrzymają wsparcie z budżetu Gminy Wicko w wysokości do 10% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Szacuje się, iż wymiana źródła ciepła w tych miejscach spowoduje redukcję zanieczyszczeń (CO2) o ok. 20 Mg/rok.