Logo Gminy Wycko

Brak szczepionek przeciw wirusowi HPV

Gmina Wicko wdrożyła na lata 2019 – 2022 program zdrowotny, pn.: „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 14-letnich dziewcząt i chłopców zamieszkałych na terenie Gminy Wicko”. Jest to kontynuacja programu zdrowotnego, który był realizowany w latach 2014-2018. Pomimo wyłonienia w drodze otwartego konkursu ofert realizatora programu, szczepienia nie odbędą się.

Realizator programu, NZOZ Zdrowie Tadeusz Czosnek poinformował o niewykonalności umowy z przyczyn niezależnych od niego, mianowicie o braku szczepionki Gardasil 9 na rynku Polskim. W związku z powyższym szczepienia przeciw wirusowi HPV nie będą realizowane.

Planuje się realizację programu w roku 2020, mając na względzie szczepienie dwóch roczników, tj. dziewcząt i chłopców urodzonych w 2005 roku i 2006 roku.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.