Logo Gminy Wycko

Bezpłatne kursy komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia !!!

Prywatne Centrum Edukacyjne “Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska zaprasza do udziału w projekcie “CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+”.

Szkolenia skierowane są do osób w wieku powyżej 50 lat, w tym dla osób pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej, bezrobotnych i biernych zawodowo (emeryci, renciści).

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego z powiatów: lęborski, kościerski i bytowski.

Rekrutacja prowadzona jest do końca 2017r.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego, który można pobrać ze strony www.marmolowski.pl.

Dokumenty należy składać w biurze projektu:

Inkubator Przedsiębiorczości

ul. B. Krzywoustego 1, Lębork

tel. 730 000 358

SKMBT_C224e17110609440_0001