Logo Gminy Wycko

Ankieta – Badanie zjawiska przemocy.

W związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Diagnozy zjawiska problemu przemocy w rodzinie i oceny świadomości społecznej wobec problemu przemocy na lata 2017 – 2021 zwracamy się do mieszkańców Gminy Wicko o wypełnienie anonimowej ankiety.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do ankiety.

Odnośnik do ankiety elektronicznej – badanie zjawiska przemocy.