Logo Gminy Wycko

Aktualności LGD „Dorzecze Łeby” Luty 2018 r.

W dniu 23.01.2018 r. w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu w Wicku  odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Łeby”, na  którym zaktualizowano Lokalną Strategię Rozwoju oraz przyjęto uchwały zmieniające harmonogram konkursów na 2018 r.

W I półroczu 2018  zaplanowano 3 konkursy a w II półroczu 2 konkursy.

W I połowie 2018 planuje się następujące konkursy:

 1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie)
  622 566,00 zł.
 2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)
  78 997,00 zł.
 3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich
  1 491 084, 00 zł.

W II połowie 2018 będą:

 1. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)
  760 340,00 zł.
 2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie
  834 259,82 zł.

W 2018 r. przed konkursami planuje się również spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w następujących terminach: luty Wicko, marzec Choczewo, wrzesień Łeba, październik Nowa Wieś Lęborska.

Na wrzesień 2018 zaplanowano imprezę plenerową o charakterze otwartym „Jesień pyta co zrobiło lato”. W programie imprezy przewidziano: zawody sportowo-zręcznościowe, degustację potraw z ryb, warsztaty kuchni dawnej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Szczegóły w biurze LGD „Dorzecze Łeby” oraz na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl