Logo Gminy Wycko

Akcja zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Uwaga!

W dniach 20.06 – 27.06. odbywać się będzie w m. Roszczyce akcja zwalczania barszczu Sosnowskiego.

W związku z czym, prosi się mieszkańców o udostępnianie posesji w celu wycinki tej niebezpiecznej rośliny przez wykwalifikowany zespół biologów.

Wójt Gminy Wicko