Logo Gminy Wycko

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko informuje, iż odpady wielkogabarytowe można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Zakład Zagospodarowania Odpadów “Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska). Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Wicko, za okazaniem dowodu zamieszkania na terenie naszej gminy (np. rachunek za energię, za wodę, decyzja podatkowa, wyciąg bankowy) może bezpłatnie zostawić w PSZOK takie odpady jak:

makulatura, szkło, plastik i opakowania metalowe, bioodpady (trawa, liście, gałęzie, bez resztek jedzenia), odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace,, rowery, zabawy dużych rozmiarów itp.), zużyte opony samochodowe (osobowe 4 szt. na gospodarstwo), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne itp.), zużyte baterie, akumulatory, odpady niebezpieczne, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, opakowania po tych substancjach, odpady budowlane i rozbiórkowe posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement, płytki ceramiczne, usunięte tynki, belki, konstrukcje drewniane, deski, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w szczególności igły i strzykawki.

Godziny pracy punktu: od wtorku do czwartku oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki i piątki od 7.00 do 16.00.

Obsługa mieszkańców odbywa się wyłącznie we wtorki i piątki od godz. 8.00 do 14.00.

Termin dostawy odpadów do PSZOK należy wcześniej uzgodnić pod nr tel. 59 862 43 88.