Logo Gminy Wycko

Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Sarbsk

W dniu 29 października 2019 r. Wójt Gminy Wicko podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – ul. Jeziorna w miejscowości Sarbsk. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna wartość inwestycji to 586 072 zł, dofinansowanie wynosi 293 036 zł.

Podpisanie umowy.FunduszDrógSamorządowychjpgźródło – zdj. Pomorski Urząd Wojewódzki

Planowana do realizacji droga stanowi nie tylko drogę dojazdową do jeziora, miejsc atrakcyjnych turystycznie czy gospodarczo – ze względu na rozwój działalności pozarolniczej dla turystów i inwestorów, stanowi również jedyną drogę umożliwiającą mieszkańcom tego terenu dotarcie do instytucji publicznych, kościoła czy przystanku autobusowego.

Realizowane zadanie ma wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich w tym w szczególności w tym przypadku terenów ze znaczeniem dla rozwoju turystyki lokalnej zarówno w kontekście zagwarantowania samego dojazdu jak i odpowiedniego bezpieczeństwa.