Logo Gminy Wycko

4 grudnia 2017 roku dniem wolnym w Urzędzie Gminy w Wicku

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Wicko

z dnia 31 października 2017 roku, dzień

4 grudnia 2017 roku

ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Wicku.