Logo Gminy Wycko

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 4 stycznia 2015 r. Powiat Lęborski, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz.1255), uruchomił trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wsparcie dla NGO

Organizacje pozarządowe.

Wsparcie dla NGO

Od 4 stycznia 2016 roku w Lęborku dzięki dofinansowaniu Miasta Lęborka zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

ul. Krzywoustego 1 (pokój 135), 84-300 Lębork
tel. 59 726 09 24, kom. 728 945 959
eduq.biuro@gmail.com lub magdalena.pipka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Jesteśmy na Facebooku

Jesteśmy na Facebooku

Gmina Wicko posiada swój profil na Facebooku

Profil Gminy Wicko na Facebooku

66513672_705187496597919_4133255661272170496_n

KONKURS „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2019”

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019), Wójt Gminy Wicko podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych… czytaj dalej KONKURS „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wicko – edycja 2019”

Herb Gminy Wicko

Informacja dla uczniów i studentów dotycząca stypendium.

Informujemy, że od 2019 roku zmienił się termin składania wniosków o przyznanie stypendium, który przypada na dzień 31 sierpnia 2019 r. W związku ze zmianą przepisów prawnych osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, którzy… czytaj dalej Informacja dla uczniów i studentów dotycząca stypendium.

dry cracked ground background, growing plants

Informacja o suszy

Wójt Gminy Wicko informuje, że na terenie gminy Wicko wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne – susza, co miało miejsce: w okresie 11.04 2019 r. – 10.06.2019 r. W związku z powyższym producenci rolni, którzy zostali dotknięci klęską suszy i chcą ubiegać  się  o kredyty bankowe na… czytaj dalej Informacja o suszy

Grafika dekoracyjna symbolizujaca odbiór odpagów

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w trzecim kwartale 2019 roku na terenie Gminy Wicko

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH W  TRZECIM KWARTALE 2019 ROKU NA TERENIE GMINY WICKO ZABUDOWY JEDNORODZINNE, WIELORODZINNE, NIEZAMIESZKAŁE Dni wywozu oraz rodzaje odpadów dla miejscowości: Bargędzino, Dychlino, Dymnica, Ulinia, Łebieniec, Sarbsk, Steknica, Szczenurze (zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe): III kwartał 2019 – plastiki – 2 lipca… czytaj dalej Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w trzecim kwartale 2019 roku na terenie Gminy Wicko

Logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Dofinansowanie dla Gminy Wicko – ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Informujemy, iż Gmina Wicko uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 500 zł w ramach konkursu ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” – edycja 2018 r. , który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie otrzymają właściciele nieruchomości stanowiących część budynków… czytaj dalej Dofinansowanie dla Gminy Wicko – ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

IMG_0291

Emil Miszk – laureat Nagrody Wójta Gminy Wicko

W dniu 17 czerwca 2019 r.,  Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz wręczył Emiolowi Miszk nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uzdolniony trębacz, uznawany za jednego z najciekawszych przedstawicieli młodej sceny muzyk, zdobył w tegorocznych Fryderykach tę jakże prestiżową statuetkę… czytaj dalej Emil Miszk – laureat Nagrody Wójta Gminy Wicko

Logo Gminy Wicko

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2018.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wicko  do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko  raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie… czytaj dalej Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2018.