Logo Gminy Wycko

NOWY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 4 stycznia 2015 r. Powiat Lęborski, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz.1255), uruchomił trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wsparcie dla NGO

Organizacje pozarządowe.

Wsparcie dla NGO

Od 4 stycznia 2016 roku w Lęborku dzięki dofinansowaniu Miasta Lęborka zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

ul. Krzywoustego 1 (pokój 135), 84-300 Lębork
tel. 59 726 09 24, kom. 728 945 959
eduq.biuro@gmail.com lub magdalena.pipka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Jesteśmy na Facebooku

Jesteśmy na Facebooku

Gmina Wicko posiada swój profil na Facebooku

Profil Gminy Wicko na Facebooku

unnamed

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleneim wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko na 2020 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) raz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleneim wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko na 2020 r.

Logo Gminy Wicko

Wójt Gminy Wicko informuje, iż w 2020 roku po raz pierwszy decyzje podatkowe (nakazy płatnicze), doręczane podatnikom z początkiem roku, nie będą już zawierały odręcznego podpisu.

Własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji nie będzie już na decyzjach ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz nakazach płatniczych ustających wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od… czytaj dalej Wójt Gminy Wicko informuje, iż w 2020 roku po raz pierwszy decyzje podatkowe (nakazy płatnicze), doręczane podatnikom z początkiem roku, nie będą już zawierały odręcznego podpisu.

ogloszenie1_201702111637-300x300-s

Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Wójt Gminy Wicko, ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do… czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

0001_ekologia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) oraz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko… czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020r.

Logo Gminy Wicko

Nabór na stanowisko podinspektora ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Wójt Gminy Wicko Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Wicku. Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty związane z naborem: Ogłoszenie naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Wicku. Formularz aplikacyjny… czytaj dalej Nabór na stanowisko podinspektora ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Logo Gminy Wicko

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy , że do dnia 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2019 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów… czytaj dalej Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Grafika dekoracyjna symbolizujaca odbiór odpagów

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym kwartale 2020 roku na terenie Gminy Wicko.

Zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe Dni wywozu oraz rodzaje odpadów dla miejscowości: Bargędzino, Dychlino, Dymnica, Ulinia, Łebieniec, Sarbsk, Steknica, Szczenurze (zabudowy jednorodzinne, wielorodzinne, niezamieszkałe): I kwartał 2020 – plastiki – 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, – odpady biodegradowalne – 28 stycznia, 25 lutego, 24 marca,… czytaj dalej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym kwartale 2020 roku na terenie Gminy Wicko.

kampania4u

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetowa kampanii społecznej 4U!

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U! (www.4u.tpcoe.gov.pl), na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanie społeczną, której celem jest zwiększnie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania… czytaj dalej Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetowa kampanii społecznej 4U!